Consell Escolar
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Membre Consell Escolar
Director
PEP VICENÇ COLOM MIQUEL
Representant Professors
Departament de Matemàtiques
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
ANTONIO SERVER MANRESA
Representant Professors
Departament de Educació física i esportiva
GABRIEL SORELL JANER
Representant Professors
Departament de Tecnologia
MARIA FRANCISCA ADROVER GARAU
Representant Professors
Departament de Matemàtiques