Consell Escolar
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Membre Consell Escolar
Director/a
PEP VICENÇ COLOM MIQUEL
Representant Professors
Departament de Matemàtiques
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
ANTONIO SERVER MANRESA
Representant Professors
Departament de Educació física i esportiva
GABRIEL SORELL JANER
Representant Professors
Departament de Tecnologia
JOSEP GARÍ LLOMPART
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
MARIA FRANCISCA ADROVER GARAU
Representant Professors
Departament de Matemàtiques