Consell Escolar
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Membre Consell Escolar
Director/a
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
GABRIEL SORELL JANER
Representant Professors
Departament de Tecnologia
ANTONIO SERVER MANRESA
Representant Professors
Departament de Educació física i esportiva
JOSEP GARÍ LLOMPART
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
MARIA FRANCISCA ADROVER GARAU
Representant Professors
Departament de Matemàtiques