Coordinadors
KIKO RODRÍGUEZ CARBALLÉS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
JUAN JOSÉ MERCADO ALCÁZAR
Coordinador ecocentre
FRANCESCA VIDAL REBASSA
Coordinadora biblioteca
GABRIEL JUAN ROCA MARCE
Coordinador de prevenció de riscos laborals
MARGALIDA PANIZA FULLANA
Coordinadora d'activitats complementàries i extraescolars
PETRA GRIMALT RIGO
Coordinadora gestió econòmica
ARTUR MOLL CAMPS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
LAURA CHECCONI CELIÀ
Coordinadora de pràctiques de formació professional
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Coordinador audiovisuals