Coordinadors
SABELA DARDER ESTEVEZ
Coordinadora taller lectura i legiland
ANA BELÉN VALENZUELA CAMPOS
Coordinadora EOIES
FRANCESCA VIDAL REBASSA
Coordinadora biblioteca
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Coordinadora de coeducació
BERNARDO VASALLO CUADRADO
Coordinador ecocentre
GABRIEL JUAN ROCA MARCE
Coordinador de prevenció de riscos laborals
MARGALIDA PANIZA FULLANA
Coordinadora d'activitats complementàries i extraescolars
ANTÒNIA MORA GARCIAS
Coordinadora audiovisuals
PAU MOYÁ ROSSELLÓ
Coordinador de pràctiques de formació professional
PETRA GRIMALT RIGO
Coordinadora gestió econòmica
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Coordinadora de la comissió de normalització lingüistica
ARTUR MOLL CAMPS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
MAGDALENA MARTORELL FONT
Coordinadora qualitat
MARIA MONTSERRAT GERMÀ ULLÉS
Coordinadora EOIES
MARIA ISABEL BAUZÀ BARCELÓ
Coordinadora de convivència
FRANCISCA ALCINA SANS
Coordinadora formació professional bàsica