Departament de Ciències socials geografia i història
CÀNDIDA GAMUNDÍ SERRA
Cap de Departament
Contacte
Dilluns, 08:00
CLARA POL MARTORELL
Tutor/a 1r ESOE
Contacte
Dimecres, 13:05
FRANCISCA MUT TOMÀS
Tutor/a 2n ESOA
Contacte
Dimecres, 13:05
GLÒRIA TORRENS FERRER
Tutor/a 3r ESOB
Contacte
Dijous, 08:00
MARGARITA MAYA OLIVER
Professor/a
Contacte
Dimecres, 08:00
FRANCESCA VIDAL REBASSA
Tutor/a 2n batx.C
Contacte
Dilluns, 08:00
CATALINA SALVÀ MORLÀ
Professor/a
Contacte
Dijous, 08:00