Departament de Manteniment i serveis a la producció (F.P.)
LLORENÇ SUREDA TRUYOLS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 15:00
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
BARTOLOME VIDAL BALLESTER
Tutor/a FCT
Contacte
Dimarts, 12:00
SEBASTIÁN RIBOT SANSÓ
Tutor/a IMA12A
Contacte
Divendres, 09:50
PAU MOYÁ ROSSELLÓ
Tutor/a FCT IMA12C
Contacte
Dimecres, 18:55
JUAN CEBRIAN SANCHEZ
Tutor/a FCT IMA21B
Contacte
Dimarts, 12:00
JOSÉ JUAN CÀNOVAS SOTOS
Cap de Departament
Tutor/a IMA22A
Contacte
Dimarts, 10:45
Cicles Formatius de Manteniment i serveis a la producció (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions de Producció de Calor (IMA21)
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IMA22)
Més Info.
Formació Professional Bàsica Manteniment d'Habitatges (IMA12)
Més Info.
Informació del departament