Departament de Manteniment i serveis a la producció (F.P.)
LLORENÇ SUREDA TRUYOLS
Professor/a
Contacte
Dimecres, 15:00
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Professor/a
Contacte
Dimecres, 09:50
BARTOLOME VIDAL BALLESTER
Tutor/a FCT
Contacte
Dimarts, 12:00
SEBASTIÁN RIBOT SANSÓ
Tutor/a IMA12A
Contacte
Divendres, 09:50
PAU MOYÁ ROSSELLÓ
Tutor/a FCT IMA12C
Contacte
Dimecres, 18:55
JUAN CEBRIAN SANCHEZ
Tutor/a FCT IMA21B
Contacte
Dimarts, 12:00
JOSÉ JUAN CÀNOVAS SOTOS
Cap de Departament
Tutor/a IMA22A
Contacte
Dimarts, 10:45
Cicles Formatius de Manteniment i serveis a la producció (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions de Producció de Calor (IMA21)
Més Info.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IMA22)
Més Info.
Formació Professional Bàsica Manteniment d'Habitatges (IMA12)
Més Info.
Informació del departament
Compromís amb la societat de l'empresa col·laboradora de l'IES Llucmajor COFRISA
Compromís amb la societat de l'empresa col·laboradora de l'IES Llucmajor COFRISA