Equip Directiu
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Director
JUAN JOSÉ PÉREZ PONS
Cap d'estudis
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Cap d'estudis FP
MARIA TERESA LUNA PROHENS
Cap d'estudis ESO
CATERINA MAS FERRÀ
Cap d'estudis BATX
JAUME MONREAL GARCIES
Secretari