Proves d’Accés a GM – qualificacions

Actualitzat el 20 de juliol de 2020.

QUALIFICACIONS PROVISIONALS  El termini per a presentar reclamacions és del 20 al 22 de juliol.  El proper dimecres 29 de juliol, en aquesta mateixa web, publicarem les QUALIFICACIONS DEFINITIVES, i a partir del mateix dimecres 29 de juliol podreu recollir els vostres certificats d’aptitud al nostre centre.  Els nostres serveis administratius romandrant TANCATS tot el mes d’agost; si no els recolliu ara, haureu de fer-ho al setembre.

 

*****************************************************************

Normes específiques per a la prevenció de Contagi de la COVID-19

 • Els inscrits a les proves d’accés de grau mitjà han de tenir present les següents mesures de caràcter preventiu:
 • Els inscrits han de portar de casa les pròpies mascaretes.
 • S’ha de mantenir una distància d’un metre i mig entre espais de feina.
 • Es regularan les entrades i sortides per evitar possibles aglomeracions i obrir els espais necessaris (esplais, rebedors…) per poder mantenir el distanciament social. És important no acudir massa prest a les proves.
 • Es procurarà que els inscrits usin la mateixa taula en totes les proves, en cas de canviar de taula,
 • No permetrà l’intercanvi d’estris entre inscrits.
 • Haurà  gel hidroalcohòlic a les aules de manera que es puguin desinfectar les mans a les entrades i sortides de les aules
 • Si cal, han de portar beguda i aliments de casa.
 • No poden assistir a la prova si tenen simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni en cas d’estar en aïllament o quarantena.

*****************************************************************

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS.  S’ha publicat la llista definitiva d’admessos a les PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Consultar la llista definitiva d’admessos.

Consultau tota la informació relativa a les proves d’accés a grau mitjà.

*****************************************************************

S’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, que es podrà dur a terme a l’IES Llucmajor.  Consultau aquí la informació relativa a aquest procés.

El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:

 • Inscripció: del 25 al 29 de maig, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre.
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: dia 5 de juny a la web del centre.
 • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: dies 8, 9 i 10 de juny.
 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses: dia 18 de juny, a la web del centre.
 • Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: dies 8 i 9 de juliol.
 • Publicació dels resultats provisionals:  17 de juliol a la web del centre.
 • Reclamacions:  20, 21 i 22 de juliol.
 • Publicació dels resultats definitius:  29 de juliol a la web del centre.
 • Lliurament dels certificats d’apititud:  a partir del 29 de juliol al centre.

 

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 8 i 9 de juliol de 2020.

L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 8 de juliol:
– 09.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 10.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 12.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 9 de juliol:
– 10.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).