Convocatòria proves d’accés a grau mitjà 2020 – CALENDARI NOU!!

S’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, que es podrà dur a terme a l’IES Llucmajor.  Consultau aquí la informació relativa a aquest procés.

El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:

  • Inscripció: del 25 al 29 de maig, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre.
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: dia 5 de juny a la web del centre.
  • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: dies 8, 9 i 10 de juny.
  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses: dia 18 de juny, a la web del centre.
  • Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: dies 8 i 9 de juliol.
  • Publicació dels resultats provisionals:  17 de juliol a la web del centre.
  • Reclamacions:  20, 21 i 22 de juliol.
  • Publicació dels resultats definitius:  29 de juliol a la web del centre.
  • Lliurament dels certificats d’apititud:  a partir del 29 de juliol al centre.

 

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 8 i 9 de juliol de 2020.

L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 8 de juliol:
– 09.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 10.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 12.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 9 de juliol:
– 10.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).