Llista DEFINITIVA ADMESOS proves accés a CF Grau Mitjà

S’ha publicat la llista definitiva d’admessos a les PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Consultar la llista definitiva d’admessos.

Consultau tota la informació relativa a les proves d’accés a grau mitjà.

 

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 8 i 9 de juliol de 2020.

L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 8 de juliol:
– 09.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 10.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 12.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 9 de juliol:
– 10.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).