Matricula ESO – Batxillerat ADMISSIÓ

Sol·licitud de plaça:

  • ESO: 
  • Batxillerat: podeu sol·licitar plaça entre el 14 i el 18 de juny a la web d’escolarització.
   • les llistes provisionals d’admessos es publicaran el 2 de juliol.
   • les llistes definitives es publicaran el 12 de juliol.
   • El procés de matricula comença el mateix 12 de juliol, amb les instruccions que teniu més avall.

 

 

Formalització de la matrícula a l’IES LLUCMAJOR

La matrícula es farà en línia, a través del GESTIB:  Instruccions com fer la matrícula en línia.  Si no teniu accés al gestib, sol·licitau-lo al vostre centre actual.

 

Documents per a la matrícula:  Imprimiu aquests documents, emplenau-los, signau-los i escanejau-los per poder-los enviar.  Una foto amb el mòbil, si es ben llegible, també va bé.

 

 

1r d’ESO:

Per si és del vostre interès, teniu un document explicatiu específic per a 1r d’ESO. Aquesta presentació és la que es mostra als pares dels alumnes de les nostres escoles de primària adscrites abans d’acabar el curs.

Per a formalitzar la matrícula, s’han de fer aquestes tres accions:

 1. Pagament de la quota de 1r ESO:  Fins al 27 de juny. (consultau la taula més avall; aquí teniu les instruccions de com fer l’ingrés). Si teniu dificultats per a fer el pagament de la quota, posau-vos en contacte amb el centre:  secretari@iesllucmajor.org
 2. Matrícula EN LÍNIA, del 29 de juny al 2 de juliol, a través de la plataforma GESTIB (instruccions sobre com matricular-se en línia).  La matrícula en línia estarà habilitada un cop s’hagi fet el pagament de la quota.

Heu d’adjuntar els documents de matrícula i autoritzacions amb la matrícula en línia!  Si no, també podeu enviar-ho a  matricula@iesllucmajor.org indicant a l’assumpte únicament el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i el curs al qual us heu matriculat.

Matrícula +
fungible
plàstica
Programa
de lectura
LEGILAND
Adquisició
llicències
digitals
Enrolament
Chromebook
Subvenció
Conselleria
Total a
ingressar
Total a
ingressar
Famílies
Nombroses o
monoparentals
40 € 10 € 68 €** 42 € – 50€ 110 € 95 €*

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@iesllucmajor.org  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.

(**) No heu de comprar cap llibre de text.  Les matèries de Música, Català, Castellà i Anglès faran servir una llicència digital, que el centre s’encarrega d’aconseguir per tal d’abaratir el cost de les mateixes a les famílies.  La resta de matèries funcionaran amb material propi creat pels professors.

Recordau que per poder cursar els estudis al nostre centre, haureu d’adquirir un Chromebook.  El centre ha tancat un preu de venda i un servei post-venda amb l’empresa ICONO, que és la mateixa que proveeix els Chromebooks a les escoles de Rei Jaume III, Sa Marina i Pare Bartomeu Pou.  Entre els serveis associats a aquests dispositius hi ha l’assessorament continu a pares, professors i l’equip de coordinació TIC del centre, així com la tramitació directa de les reparacions entre el centre i l’empresa, i que contempla la cessió d’un dispositiu de substitució sempre que sigui possible (sol ésser possible excepte quan coincideixen moltes avaries alhora).

El passat 16 de juny es va fer una reunió amb aqueta empresa.  Podeu accedir a la botiga online ICONO per a realitzar la vostra compra del Chromebook.  Necessitau saber:

  • El codi de centre, que és 07008511
  • El preu del Chromebook bàsic és 255 €, se poden comprar accessoris o garanties
  • Se pot fraccionar el pagament del Chromebook
  • Heu d’indicar el nom i llinatges de l’alumne.
  • El dispositiu ens el fan arribar al centre i ja es lliura a l’alumne totalment configurat.

 

2n, 3r i 4t d’ESO:  heu de fer aquestes dues accions:

 1. Pagament de la quota:  Fins al 28 de juny. (consultau la taula amb la quota; aquí teniu les instruccions de com fer l’ingrés).  Si teniu dificultats per a fer el pagament de la quota, posau-vos en contacte amb el centre:  secretari@iesllucmajor.org
 2. Matrícula EN LÍNIA, del 30 de juny al 2 de juliol, a través de la plataforma GESTIB (instruccions sobre com matricular-se en línia).  La matrícula en línia estarà habilitada un cop s’hagi fet el pagament de la quota.

Heu d’adjuntar els documents de matrícula i autoritzacions amb la matrícula en línia!  Si no, també podeu enviar-ho a  matricula@iesllucmajor.org indicant a l’assumpte únicament el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i el curs al qual us heu matriculat.

2n d’ESO i
2n PMAR:
matrícula 45
tecnologia 5
Legiland 15
2n PMAR:

matrícula 45
tecnologia 5

3r d’ESO i
3r PMAR:

matrícula 45
tecnologia 5
4t d’ESO
sense
tecnologia
4t d’ESO
amb
tecnologia
i 4t PRAQ:

matrícula 45
tecnologia 5
quota normal 65 € 50  € 50 € 45 € 50 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
50 € 35 € 35 € 30 € 35 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@iesllucmajor.org  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que us voleu matricular.

 

 

Batxillerat:  heu de fer aquestes dues accions, una vegada esteu admessos:

  1. Pagament de la quota, de seguida que vegeu que estau admesos  (consultau la taula amb la quota; aquí teniu les instruccions de com fer l’ingrés).  Si teniu dificultats per a fer el pagament de la quota, posau-vos en contacte amb el centre:  secretari@iesllucmajor.org 
  2. Matrícula EN LÍNIA, del 12 al 14 de juliol, a través de la plataforma GESTIB (instruccions sobre com matricular-se en línia).  La matrícula en línia estarà habilitada un cop s’hagi fet el pagament de la quota.

Heu d’adjuntar els documents de matrícula i autoritzacions amb la matrícula en línia!  Si no, també podeu enviar-ho a  matricula@iesllucmajor.org indicant a l’assumpte únicament el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i el curs al qual us heu matriculat.

1r batxillerat
sense tecnologia industrial
1r batxillerat
sense tecnologia industrialmatrícula 45
tecnologia ind:  5
2n batxillerat
sense tecnologia industrial
2n batxillerat
sense tecnologia industrialmatrícula 45
tecnologia ind:  5
quota normal 45 € 50 € 45 € 50 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
30 € 35 € 30 € 35 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@iesllucmajor.org  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que us voleu matricular.