MATRÍCULA FP primers cursos curs 21/22

Sol·licitud de plaça i Matrícula FP a 1r curs

OFERTA FORMATIVA  a l’IES Llucmajor:  clicau als enllaços per a obtenir més informació.

 

SOL·LICITUD DE PLAÇA

Sol·licitud de plaça pels alumnes que volen cursar 1r curs d’FP (clicau per a més informació).

  • Totes les famílies professionals (Administratiu, Electricitat, Imatge personal i Manteniment)
  • Ttots els nivells (FPBàsica, GM i GS).

 

Atenció!!  Han de tornar a participar en el procés d’admissió les persones que han de repetir curs, és a dir, aquells que no promocionen a segon curs. També han de participar del procés d’admissió en el cas que els mòduls suspesos superen el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats.

Atenció!! Si no heu obtingut plaça al juny, heu de tornar a sol·licitar plaça al setembre!!  També podeu optar-hi si voleu optar a places distintes a les obtingudes al juny.

 

CALENDARI a tenir en compte:

 • Llistes provisionals:  9 de juliol
 • Reclamacions:  9 al 13 de juliol (penjarem model)
 • Llistes definitives:  20 de juliol
 • Matrícula:  del 20 al 22 de juliol (ampliarem informació més endavant)

 

QUOTA A INGRESSAR:

 • FP Bàsica:  45 €
 • FP GM:  62 €
 • FP GS:  107 €

Si la matrícula no és d’un curs complet, es paga la quantia proporcional en base els mòduls matriculats.

Publicarem més informació sobre el pagament més endavant.