Dades de matrícula online de les proves de certificats acadèmics de llengua anglesa: del 16 de febrer al 3 de març. Enllaç