Presentació batxillerat artístic

https://prezi.com/cxxgt4p8dchw/visca-la-creativitat/

    Batxillerat artístic
  1r curs (32h.) curs 2016-17   2n curs (32h.) curs 2017-18
  Matèries generals   Matèries generals
Filosofia  3 h.  Història d'Espanya  3 h.
Llengua catalana i literatura I  2,5 h. Llengua catalana i literatura II  3 h.
Llengua castellana i literatura I  2,5 h. Llengua castellana i literatura II  3 h.
Anglès I  3 h. Anglès II  3 h.
Educació física  2 h.    
Matèria de modalitat Matèria de modalitat
Fonaments de l'art I 4 h. Fonaments de l'art II 4 h.
 Matèries d'opció (elegiu-ne dues)    Matèries d'opció  
Cultura audivisual I 4 h. Cultura audiovisual II  4 h.
Història del món contemporani 4 h.  Disseny  4 h. 
Literatura universal 4 h.  Arts escèniques  4 h.
Materies específiques    Materies específiques  
Dibuix artístic I  3 h. Ciències de la terra i el medi ambient  3 h.
Analisi musical I  3 h.  Fonaments d'administració i gestió.  3 h.
Cultura científica  3 h.  Psicologia  3 h.
Tecnologia industrial I  3 h.  Tecnologia industrial II  3 h.
TIC I  3 h.  TIC II  3 h.
Cultura audiovisual I  3 h.  Cultura audiovisual II  3 h.
Alemany I  3 h.  Alemany II  3 h.
Francès I  3 h.  Francès II  3 h.
Religió  3 h.  Religió (pendent d'instruccions)  3 h.
Volum  3 h.    
Llenguatge i pràctica musical  3 h.    
Anatomia aplicada  3 h.