Batxillerat humanístic i social
  1r curs (32h.)    2n curs (32h.) 
  Matèries generals   Matèries generals
Filosofia  3 h.  Història d'Espanya  3 h.
Llengua catalana i literatura I  2,5 h. Llengua catalana i literatura II  3 h.
Llengua castellana i literatura I  2,5 h. Llengua castellana i literatura II  3 h.
Anglès I  3 h. Anglès II  3 h.
Educació física  2 h.    
Matèria de modalitat (elegiu-ne una) Matèria de modalitat (elegiu-ne una)

Llatí I (batx. humanístic)        

Matemàtiques aplicades a les CCSS I (batx. social)

4 h.

 

Llatí II (batx. humanístic)        

Matemàtiques aplicades a les CCSS II (batx. social)


4 h.
 Matèries d'opció (elegiu-ne dues)    Matèries d'opció (elegiu-ne dues)  
Grec I 4 h. Grec II  4 h.
Economia 4 h.  Economia de l'Empresa 4 h. 
Història del Món Contemporani 4 h. Història de l'Art  4 h.
Literatura Universal   Geografia 4 h.
Materies específiques (elegiu-ne dues)    Materies específiques (elegiu-ne dues)  
Dibuix artístic I  3 h. Ciències de la terra i el medi ambient  3 h.
Analisi musical I  3 h.  Fonaments d'administració i gestió.  3 h.
Cultura científica  3 h.  Psicologia  3 h.
Tecnologia industrial I  3 h.  Tecnologia industrial II  3 h.
TIC I  3 h.  TIC II  3 h.
Cultura audiovisual I  3 h.  Cultura audiovisual II  3 h.
Alemany I  3 h.  Alemany II  3 h.
Francès I  3 h.  Francès II  3 h.
Religió  3 h.  Religió (pendent d'instruccions)  3 h.
Volum  3 h.    
Llenguatge i pràctica musical  3 h.    
Anatomia aplicada  3 h.