Batxillerat científic
  1r curs (32h.)    2n curs (32h.) 
  Matèries generals   Matèries generals
Filosofia  3 h.  Història d'Espanya  3 h.
Llengua catalana i literatura I  2,5 h. Llengua catalana i literatura II  3 h.
Llengua castellana i literatura I  2,5 h. Llengua castellana i literatura II  3 h.
Anglès I  3 h. Anglès II  3 h.
Educació física  2 h.    
Matèria de modalitat Matèria de modalitat
Matemàtiques I 4 h. Matemàtiques II 4 h.
 Matèries d'opció (elegiu-ne dues)    Matèries d'opció  
Biologia i Geologia 4 h. Biologia  4 h.
Dibuix Técnic I 4 h.  Dibuix Tècnic II  4 h. 
Física i Química 4 h. Fisica  4 h.
    Química 4 h.
    Geologia 4 h.
Materies específiques    Materies específiques  
Dibuix artístic I  3 h. Ciències de la terra i el medi ambient  3 h.
Analisi musical I  3 h.  Fonaments d'administració i gestió.  3 h.
Cultura científica  3 h.  Psicologia  3 h.
Tecnologia industrial I  3 h.  Tecnologia industrial II  3 h.
TIC I  3 h.  TIC II  3 h.
Cultura audiovisual I  3 h.  Cultura audiovisual II  3 h.
Alemany I  3 h.  Alemany II  3 h.
Francès I  3 h.  Francès II  3 h.
Religió  3 h.    
Volum  3 h.    
Llenguatge i pràctica musical  3 h.    
Anatomia aplicada  3 h.