ESO

PRIMER CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Matemàtiques 3 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Àngles 3 h
Educació física2 h
Geografia i Història3 h
Biologia i Geologia3 h
Educació plàstica, visual i audiovisual3 h
Música3 h
 Taller de lectura1 h 
Matèries d’opció 
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
SEGON CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Matemàtiques4 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Primera llengua estrangera, Àngles3 h
Educació física2 h
Geografia i Història3 h
Física i química3 h
Tecnologia3 h
 Taller de lectura1 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Educació plàstica, visual i audiovisual II2 h
Música II2 h
Segona llengua estrangera, Alemany2 h
Segona llengua estrangera, Francès2 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
TERCER CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Tecnologia II2 h
Geografia i Història3 h
Biologia i Geologia2h
Física i Química2h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Primera llengua estrangera, Àngles3 h
Educació física2 h
Matemàtiques
(triau-ne una)
 
Matemàtiques acadèmiques4 h
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats4 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Educació plàstica, visual i audiovisual II2 h
Música II2 h
Segona llengua estrangera, Alemany2 h
Segona llengua estrangera, Francès2 h
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial2 h
Cultura clàssica2 h
Taller
(triau-ne una)
Hores setmanals
Tallers temàtics: robòtica, patinatge, psicologia, escriptura creativa, teatre, mitologia, matemàtiques, filosofia, francés…1 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
QUART CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals 
Tutoria1 h
Geografia i Història3 h
Llengua catalana i literatura3.5 h
Llengua castellana i literatura3.5 h
Primera llengua estrangera, Àngles 3 h
Educació física2 h
Ensenyaments acadèmicsHores setmanals  Ensenyaments aplicatsHores setmanals 
Matemàtiques acadèmiques4 hMatemàtiques Aplicades4 h
Matèries Troncal d’opció 
(triau-ne dues)
Física i Química3 hCiències Aplicades a l’Activitat Professional3 h
Biologia i Geologia3 hIniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial3 h
Economia3 hTecnologia3 h
Llatí3 h  
Matèries d’opció 
(triau-ne una)

 
Hores setmanals
Altra troncal d’opció3 h
Filosofia3 h
Educació plàstica, visual i audiovisual3 h
Música3 h
Segona llengua estrangera, Alemany3 h
Segona llengua estrangera, Francès3 h
Arts escèniques3 h
Cultura clàssica3 h
Cultura científica3 h
Tecnologia de la informació i la comunicació3 h
Matèries d’opció 
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h