Departament d'Energia i aigua (F.P.)
MARIA ANTÒNIA OLIVER MASCARÓ
Cap de Departament
Contacte
Dilluns, 18:00
JOSEP MIGUEL PERELLÓ
Tutor/a FCT ENA31C
Contacte
Dilluns, 18:00
Cicles Formatius d'Energia i aigua (F.P.)
Cicle Formatiu de Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31)
Més Info.