Departament d'Informàtica i comunicacions (F.P.)
BORJA MIRANDA SERNA
Professor/a
Contacte
Divendres, 08:55
ALBERT LLABRÉS DARDER
Professor/a
Contacte
Dimarts, 15:55
ANTONIO SERNA ROSSELLÓ
Cap de Departament
Tutor/a IFC32A
Contacte
Dijous, 19:50
Cicles Formatius d'Informàtica i comunicacions (F.P.)
Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32)
Més Info.