Ingressos matrícula curs 22/23

APORTACIONS FAMÍLIES, CURS 22/23

Quanties que estableix la Conselleria d’Educació i Formació Professional en les instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris (Podeu consutar el document aquí)

 

Aportació normal

Aportació reduïda

– família nombrosa

– família monoparental

ESO

38 €

23 €

Batxillerat

38 €

23 €

FP Bàsica

38 €

23 €

FP Grau Mitjà (*)

53 €  (*)

38 €  (*)

FP Grau Superior

91 €

76 €

(*)  Aquells que heu de cursar 2n curs de GM de Gestió Administrativa, heu de fer un segon ingrés de 24 € per adquirir el material didàctic i accés a l’aplicació que es farà servir a la matèria EMPRESA A L’AULA.

 

MATRÍCULA 2n CURS FP, per mòduls:  Aquells que només heu de fer alguns mòduls, l’aportació és de:

Si feis segon curs complet i teniu mòduls de primer pendents, només heu d’ingressar la matrícula de segon.

 

 

 

OPCIÓ 1: TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al número de compte

ES66 2100 0052 1502 0009 9003,

Concepte: únicament el nom complet de l’alumne/a.

Cal descarregar el justificant d’haver fet l’ingrés on hi aparegui el nom de l’alumne/a i enviar-lo a matricula@iesllucmajor.org

A vegades demana un codi. Si el demana, és 0684802

OPCIÓ 2: INGRÉS AL CAIXER “LA CAIXA” (NO CAL SER CLIENTS, no us cobraran comissions)

 • Inseriu una targeta de dèbit o de crèdit.
 • Picau a l’opció pagaments, impostos i devolucions.
 • Introduïu el vostre PIN.
 • Seleccionau l’opció operar amb codi de barres.
 • Situau el codi de barres al lector.
 • Introduïu la quantia a ingressar
 • Introduïu el nom complet de l’alumne + CURS
 • Confirmau el pagament.
 • Recolliu els dos justificants.
 • Enviau una foto del justificant a matricula@iesllucmajor.org

Aquestes aportacions inclouen:

 • Assegurança escolar (majors de 14 anys)
 • Material fungible d’ús general
 • Material didàctic dels departaments
 • Activitats complementàries: Sant Antoni, dia del llibre, graduacions…

Cada alumne ha de portar:

 • material escolar individual: llapis, goma, bolígrafs, quaderns, retoladors…
 • material escolar específic per matèries: tecnologia, plàstica…
 • llibres de text o llicències digitals que es faran públiques al juliol a la web del centre i al gestib.

Atenció!!

 • Els alumnes que faran plàstica a ESO, els caldrà un material que es facilitarà al setembre.
 • Els alumnes de Batxillerat Artístic han de portar el material que està penjat a la web www.iesllucmajor.org. Aquest material,comprat de forma individual, costa més de 70 euros. El centre pot adquirir de forma “grupal” aquest material i que el seu cost sigui de només 35 €. Si voleu aprofitar aquesta iniciativa del departament de plàstica, heu de fer un segon ingrés de 35€ indicant NOM COMPLET ALUMNE + “batxillerat artístic”.
 • El centre gestionarà les llicències digitals dels alumnes amb uns descomptes que podreu aprofitar. Consultau la web www.iesllucmajor.org per a més informació.
 • Des de l’Ampa es gestionarà, com cada any, la venda de llibres usats i de llibres nous, al setembre. Consultau la web www.iesllucmajor.org per a més informació.