Matricula ESO – Batxillerat ADMISSIÓ

Sol·licitud de plaça:

El procés de matricula ja ha acabat. Estam fora de termini. Matriculau-vos avui mateix si encara no ho heu fet.

 
El més cercat:

 

 

Formalització de la matrícula a l’IES LLUCMAJOR: ESO i Batxillerat. 1r d’ESO, llegiu fins al final.

Heu de fer aquestes accions:

 1. Pagament de la quota, tan aviat com pugueu.  Heu d’indicar al CONCEPTE únicament EL NOM DE L’ALUMNE I EL CURS AL QUE ES MATRICULA. Teniu l’import de les quotes més avall.
 2. Tria d’optatives (clicau aquí).
 3. Enviar els documents de matrícula i autoritzacions al correu matricula@iesllucmajor.org indicant a l’assumpte únicament el NOM COMPLET DE L’ALUMNE i el curs al qual us voleu matricular. Aquests documents estan accessibles més amunt, en aquesta mateixa pàgina.
 4. DNI’s 2 cares
  Obligatori Obligatori Només si cal
  • de l’alumne
  • dels progenitors o tutors legals
 5. La matrícula es farà des de la secretaria del centre una vegada hàgim comprovat que tots els documents són correctes. Podreu consultar la matrícula al gestib seguint aquestes instruccions.

IMPORT QUOTES:

Si teniu dificultats referent al pagament de la quota, posau-vos en contacte amb el centre:  secretari@iesllucmajor.org

Matrícula +
fungible
plàstica
Programa
de lectura
LEGILAND
Adquisició
llicències
digitals
Enrolament
Chromebook
Subvenció
Conselleria
Total a
ingressar
Total a
ingressar
Famílies
Nombroses o
monoparentals
40 € 10 € 68 €** 42 € – 50€ 110 € 95 €*

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@iesllucmajor.org  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.z

(**) No heu de comprar cap llibre de text.  Les matèries de Música, Català, Castellà i Anglès faran servir una llicència digital, que el centre s’encarrega d’aconseguir per tal d’abaratir el cost de les mateixes a les famílies.  La resta de matèries funcionaran amb material propi creat pels professors.

2n d’ESO:

matrícula 45
tecnologia 5
Legiland 15
2n PMAR:

matrícula 45
tecnologia 5

3r d’ESO i
3r PMAR:

matrícula 45
tecnologia 5
4t d’ESO
sense
tecnologia
4t d’ESO
amb
tecnologia
i 4t PRAQ:

matrícula 45
tecnologia 5
quota normal 65 € 50  € 50 € 45 € 50 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
50 € 35 € 35 € 30 € 35 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@iesllucmajor.org  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.

 

1r batxillerat
sense tecnologia industrial
1r batxillerat
sense tecnologia industrialmatrícula 45
tecnologia ind:  5
2n batxillerat
sense tecnologia industrial
2n batxillerat
sense tecnologia industrialmatrícula 45
tecnologia ind:  5
quota normal 45 € 50 € 45 € 50 €
Família
Nombrosa o
monoparental*
30 € 35 € 30 € 35 €

(*) Per adherir-se al descompte de família nombrosa o monoparental, cal enviar el títol de família nombrosa a matricula@iesllucmajor.org  indicant en l’assumpte el nom complet de l’alumne i el curs al que es vol matricular.

Chromebooks a 1r d’ESO:

Atenció!!Els alumnes de 1r d’ESO hauran de portar un Chromebook.  El centre ha tancat un preu de venda i un servei post-venda amb l’empresa ICONO, que és la mateixa que proveeix els Chromebooks a les escoles de Rei Jaume III, Sa Marina i Pare Bartomeu Pou.  L’acord inclou l’assessorament continu a pares i professors, la tramitació directa de les reparacions entre el centre i l’empresa, la cessió d’un dispositiu de substitució mentre es fa la reparació.

Per adquirir el Chromebook amb aquesta empresa heu d’anar a la seva botiga online ICONO. Necessitau saber:

  • El codi de centre, que és 07008511
  • El preu del Chromebook bàsic és 255 €, se poden comprar accessoris o garanties
  • Se pot fraccionar el pagament del Chromebook
  • Heu d’indicar el nom i llinatges de l’alumne.
  • El dispositiu ens el fan arribar al centre i ja es lliura a l’alumne totalment configurat.
  • Teniu fins el 10 d’agost per fer la compra!! El dispositiu ens arriba al centre i us el donem ja configurat i a punt d’usar-lo.