OPCIONALITAT ESO I BATXILLERAT CURS 23/24

A través del següent enllaç podreu accedir al SITES d’opcionalitat del nostre IES. Hi trobareu la informació de com s’estructura cada curs amb la LOMLOE, les assignatures que es poden cursar i també podreu accedir als formularis de tria d’optatives per al curs que ve:

https://sites.google.com/iesllucmajor.org/opcionalitatiesllucmajor/optativitat-ies-llucmajor

Teniu accès a aquest SITES a l’apartat de documents de centre del WEB, on també podeu trobar informació sobre els documents institucionals, l’actualització de les programacios, els criteris de promoció i titulació del centre…

Els formularis romandran oberts fins a dia 19 de maig. Es treballaran amb els alumnes a nivell de tutoria i d’orientació aquesta propera setmana. En cas de dubtes o preguntes, posau-vos en contacte o bé amb els vostres tutors o bé amb els orientadors de referència.

Per altra banda, com en cada curs, tenim previst una xerrada adreçada a les famílies d’alumnes de 3r i de 4t d’ESO. Es proposen els següents dies:

DATA HORA GRUPS
16 DE MAIG 19:00 HORES FAMÍLIES ALUMNES 4t D’ESO
17 DE MAIG 19:00 HORES FAMÍLIES ALUMNES 3r D’ESO

Les families d’aquests grups rebreu una convocatòria específica per a aquestes reunions.