Presentació i matrícula futurs 1r ESO

Aquí podeu consultar la PRESENTACIÓ PER A PARES dels futurs alumnes de 1r d’ESO, curs 22/23.

Documentació que ens heu de fer arribar (potser ja ho heu fet i no cal):
– Recollida dades personals (clicau per a la descàrrega)
– tria d’optatives (clicau per a la descàrrega)
– full d’autoritzacions (clicau per a la descàrrega)
– fotocòpia DNI pares
– fotocòpia DNI de l’alumne/a (si no en té, li heu de fer)
– fotocòpia targeta sanitària
– si escau, sol·licitud parada transport escolar (clicau per a la descàrrega)
– si escau, fotocòpia llibre de família i altres documents que considereu adients.

Aprotacions de les famílies: 38 € (vegeu instruccions a la presentació per a pares).