Consell Escolar
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Membre Consell Escolar
Cap d'estudis FP
JAUME MONREAL GARCIES
Membre Consell Escolar
Secretari
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Membre Consell Escolar
Director
EDUVIGIS TORRES FIGUEROLA
Representant Professors
Departament de Orientació
JUAN JOSÉ MARÍN GONZÁLEZ
Representant Professors
Departament de Matemàtiques
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLÉS
Representant Professors
Departament de Electricitat i electrònica (F.P.)
MARIA TERESA RAMIS CAPÓ
Representant Professors
Departament de Matemàtiques
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
ANTONIO SERVER MANRESA
Representant Professors
Departament de Educació física i esportiva