Consell Escolar
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Membre Consell Escolar
Director
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
ANTONIO SERVER MANRESA
Representant Professors
Departament de Educació física i esportiva
MAGDALENA MARTORELL FONT
Representant Professors
Departament de Matemàtiques
MARIA FRANCISCA ADROVER GARAU
Representant Professors
Departament de Matemàtiques