Consell Escolar
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Membre Consell Escolar
Director
ANTONIO SERVER MANRESA
Representant Professors
Departament de Educació física i esportiva
EDUVIGIS TORRES FIGUEROLA
Representant Professors
Departament de Orientació
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Representant Professors
Departament de Llengües estrangeres
JUAN JOSÉ MARÍN GONZÁLEZ
Representant Professors
Departament de Matemàtiques