Batxillerats

PRIMER CURS (32 hores) SEGON CURS (32 hores)
Matèries generals Hores setmanals Matèries generals Hores setmanals
Tutoria 1 h Tutoria 1 h
Filosofia 3 h Història d’Espanya 3 h
Llengua catalana i literatura I 2.5 h Llengua catalana i literatura II 3 h
Llengua castellana i literatura I 2.5 h Llengua castellana i literatura II 3 h
Àngles I 3 h Àngles II 3 h
Educació física 2 h Història de la Filosofia 3 h
Matèries de modalitat Hores setmanals Matèries de modalitat Hores setmanals
Matemàtiques I 4 h Matemàtiques II 4 h
Matèries d’opció (triau-ne dues) Hores setmanals Matèries d’opció (triau-ne dues) Hores setmanals
Biologia i Geologia 4 h Biologia 4 h
Dibuix Tècnic I 4 h Dibuix Tècnic II 4 h
Física i Química 4 h Física 4 h
Química 4 h
Geologia 4 h
Matèries específiques (triau-ne dues) Hores setmanals Matèries específiques (triau-ne una) Hores setmanals
Dibuix artístic I 3 h Fonaments d’administració i gestió 4 h
Anatomia aplicada 3 h Psicologia 4 h
Cultura científica 3 h Tecnologia industrial II 4 h
Tecnologia industrial I 3 h TIC II 4 h
TIC I 3 h Cultura audiovisual II 4 h
Cultura audiovisual I 3 h Alemany II 4 h
Alemany I 3 h Francès II 4 h
Francès I 3 h Tècniques Graficoplàstiques 4 h
Religió 3 h Història de la Música i la Dança 4 h
Volum 3 h Dibuix Artístic II 4 h
Llenguatge i pràctica musical 3 h
PRIMER CURS (32 hores) SEGON CURS (32 hores)
Matèries generals Hores setmanals Matèries generals Hores setmanals
Tutoria 1 h Tutoria 1 h
Filosofia 3 h Història d’Espanya 3 h
Llengua catalana i literatura I 2.5 h Llengua catalana i literatura II 3 h
Llengua castellana i literatura I 2.5 h Llengua castellana i literatura II 3 h
Àngles I 3 h Àngles II 3 h
Educació física 2 h
Matèries de modalitat Hores setmanals Matèries de modalitat Hores setmanals
Fonaments de l’art I 4 h Fonaments de l’art II 3 h
Matèries d’opció (triau-ne dues) Hores setmanals Matèries d’opció (triau-ne dues) Hores setmanals
Cultura audiovisual I 4 h Cultura audiovisual II 4 h
Història del món contemporani 4 h Disseny 4 h
Literatura universal 4 h Arts escèniques 4 h
Matèries específiques (triau-ne dues) Hores setmanals Matèries específiques (triau-ne dues) Hores setmanals
Dibuix artístic I 3 h Història de la Filosofia 4 h
Anatomia aplicada 3 h Fonaments d’administració i gestió 4 h
Cultura científica 3 h Psicologia 4 h
Tecnologia industrial I 3 h Tecnologia industrial II 4 h
TIC I 3 h TIC II 4 h
Cultura audiovisual I 3 h Cultura audiovisual II 4 h
Alemany I 3 h Alemany II 4 h
Francès I 3 h Francès II 4 h
Religió 3 h Tècniques Graficoplàstiques 4 h
Volum 3 h Història de la Música i la Dança 4 h
Llenguatge i pràctica musical 3 h Dibuix Artístic II 4 h
PRIMER CURS (32 hores) SEGON CURS (32 hores)
Matèries generals Hores setmanals Matèries generals Hores setmanals
Tutoria 1 h Tutoria 1 h
Filosofia 3 h Història d’Espanya 3 h
Llengua catalana i literatura I 2.5 h Llengua catalana i literatura II 3 h
Llengua castellana i literatura I 2.5 h Llengua castellana i literatura II 3 h
Àngles I 3 h Àngles II 3 h
Educació física 2 h Història de la Filosofia 3 h
Matèries de modalitat Hores setmanals Matèries de modalitat Hores setmanals
Llatí I (batx. humanístic) 4 h Llatí II (batx. humanístic) 4 h
Matemàtiques aplicades a les CCSS I (batx. social) 4 h Matemàtiques aplicades a les CCSS II (batx. social) 4 h
Matèries d’opció (triau-ne dues) Hores setmanals Matèries d’opció (triau-ne dues) Hores setmanals
Grec I 4 h Grec II 4 h
Economia 4 h Economia de l’Empresa 4 h
Història del Món Contemporani 4 h Història de l’Art 4 h
Literatura Universal 4 h Geografia
Matèries específiques (triau-ne dues) Hores setmanals Matèries específiques (triau-ne una) Hores setmanals
Dibuix artístic I 3 h Fonaments d’administració i gestió 4 h
Anatomia aplicada 3 h Psicologia 4 h
Cultura científica 3 h Tecnologia industrial II 4 h
Tecnologia industrial I 3 h TIC II 4 h
TIC I 3 h Cultura audiovisual II 4 h
Cultura audiovisual I 3 h Alemany II 4 h
Alemany I 3 h Francès II 4 h
Francès II 3 h Tècniques Graficoplàstiques 4 h
Religió 3 h Història de la Música i la Dança 4 h
Volum 3 h Dibuix Artístic II 4 h
Llenguatge i pràctica musical 3 h