ESO

PRIMER CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Matemàtiques 3 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Àngles 3 h
Educació física2 h
Geografia i Història3 h
Biologia i Geologia3 h
Educació plàstica, visual i audiovisual3 h
Música3 h
 Taller de lectura1 h 
Matèries d’opció 
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
SEGON CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Matemàtiques4 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Primera llengua estrangera, Àngles3 h
Educació física2 h
Geografia i Història3 h
Física i química3 h
Tecnologia3 h
 Taller de lectura1 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Educació plàstica, visual i audiovisual II2 h
Música II2 h
Segona llengua estrangera, Alemany2 h
Segona llengua estrangera, Francès2 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
TERCER CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Tecnologia II2 h
Geografia i Història3 h
Biologia i Geologia2h
Física i Química2h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Primera llengua estrangera, Àngles3 h
Educació física2 h
Matemàtiques
(triau-ne una)
 
Matemàtiques acadèmiques4 h
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats4 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Educació plàstica, visual i audiovisual II2 h
Música II2 h
Segona llengua estrangera, Alemany2 h
Segona llengua estrangera, Francès2 h
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial2 h
Cultura clàssica2 h
Taller
(triau-ne una)
Hores setmanals
Tallers temàtics: robòtica, patinatge, psicologia, escriptura creativa, teatre, mitologia, matemàtiques, filosofia, francés…1 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
QUART CURS (30 hores)
Matèries generals Hores setmanals 
Tutoria 1 h
Geografia i Història 3 h
Llengua catalana i literatura 3.5 h
Llengua castellana i literatura 3.5 h
Primera llengua estrangera, Àngles 3 h
Educació física 2 h
Ensenyaments acadèmics Hores setmanals   Ensenyaments aplicats Hores setmanals 
Matemàtiques acadèmiques 4 h Matemàtiques Aplicades 4 h
Matèries Troncal d’opció (triau-ne dues)
Física i Química 3 h Ciències Aplicades a l’Activitat Professional 3 h
Biologia i Geologia 3 h Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial 3 h
Economia 3 h Tecnologia 3 h
Llatí 3 h
Matèries d’opció (triau-ne una)   Hores setmanals
Altra troncal d’opció 3 h
Filosofia 3 h
Educació plàstica, visual i audiovisual 3 h
Música 3 h
Segona llengua estrangera, Alemany 3 h
Segona llengua estrangera, Francès 3 h
Arts escèniques 3 h
Cultura clàssica 3 h
Cultura científica 3 h
Tecnologia de la informació i la comunicació 3 h
Matèries d’opció (triau-ne una) Hores setmanals
Religió 1 h
Valors ètics 1 h