Coordinadors
BORJA MIRANDA SERNA
Coordinador
ALBA PERELLO RODRIGUEZ
Coordinador
CARMEN CARDONA CATALAN
Coordinador
PERE ANTONI JAUME MAS
Coordinador
ALBERT LLABRÉS DARDER
Coordinador
MIGUEL LÓPEZ MORENO
Coordinador
ARACELI MARTIN GARCIA
Coordinador
MARIA DEL MAR ARRES GONZALEZ
Coordinador
FRANCESCA NICOLAU RAMIS
Coordinador
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLÉS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
JUAN JOSÉ MERCADO ALCÁZAR
Coordinador ecocentre
FRANCESCA VIDAL REBASSA
Coordinadora biblioteca
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Coordinadora de coeducació
GABRIEL JUAN ROCA MARCE
Coordinador de prevenció de riscos laborals
MARGALIDA PANIZA FULLANA
Coordinadora d'activitats complementàries i extraescolars
PETRA GRIMALT RIGO
Coordinadora gestió econòmica
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Coordinadora de la comissió de normalització lingüistica
ARTUR MOLL CAMPS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
MAGDALENA MARTORELL FONT
Coordinadora Programa de Millora
LAURA CHECCONI CELIÀ
Coordinadora de pràctiques de formació professional
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Coordinador audiovisuals
MARIA ISABEL BAUZÀ BARCELÓ
Coordinadora de convivència