Coordinadors
FRANCESCA NICOLAU RAMIS
Coordinador
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLÉS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
JUAN JOSÉ MERCADO ALCÁZAR
Coordinador ecocentre
FRANCESCA VIDAL REBASSA
Coordinadora biblioteca
BÀRBARA MARIA VERDERA ANTICH
Coordinadora de coeducació
GABRIEL JUAN ROCA MARCE
Coordinador de prevenció de riscos laborals
MARGALIDA PANIZA FULLANA
Coordinadora d'activitats complementàries i extraescolars
PETRA GRIMALT RIGO
Coordinadora gestió econòmica
MARIA ANTÒNIA LLABRÉS LLABRÉS
Coordinadora de la comissió de normalització lingüistica
ARTUR MOLL CAMPS
Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació
MAGDALENA MARTORELL FONT
Coordinadora Programa de Millora
LAURA CHECCONI CELIÀ
Coordinadora de pràctiques de formació professional
VICTOR CASTELLS AVINYÓ
Coordinador audiovisuals
MARIA ISABEL BAUZÀ BARCELÓ
Coordinadora de convivència