Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

Convocatòria proves d’accés  els dies 15 i 16 de maig de 2024.

a) Dia 15 de maig:

– 15.45 h: Presentació alumnes, és imprescindible dur DNI, NIE o Passaport.

– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 16 de maig:

– 15.45 h: Presentació alumnes, és imprescindible dur DNI, NIE o Passaport.

– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

 

Material especificat per prova:

Geografia i Història, Castellà i Català- Pot sol·licitar un fol per fer esborranys que ha d’entregar amb l’examen

Matemàtiques, Ciències naturals i Tecnologia – Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica. Si l’aspirant vol , pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.

No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància en cap examen.