C.P. en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions d’Energia Renovable – ENAE0111

Modular

(Nivell 1)

420 h

Lectives

120 h

Empresa

Horabaixa

DL-DV
Enllaços d'interes

A realitzar operacions bàsiques en el muntatge i el manteniment d’instal·lacions d’energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i les instruccions d’un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions.

  • Ajudant de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.
  • Ajudant de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Ajudant de muntatge i manteniment d’instal·lacions eòliques de petita potència.

Cal estar inscrits al SOIB com a demandants d’ocupació. https://soib.es/inscripcio-com-a-demandant/ 

El curs està principalment dirigit a persones desocupades, no obstant es reserven el 30% de les places per a persones ocupades.

Els certificats de professionalitat es poden fer modulars i de forma independent. Per exemple, es pot fer el segon mòdul sense haver fet el primer.

Cal tenir en compte no obstant, que el mòdul de pràctiques només es pot realitzar una vegada s’han superat la resta de mòduls. Així mateix el mòdul de pràctiques es pot convalidar en cas què s’hagi treballat al mateix sector d’activitat.

El Calendari es publicarà properament, a partir de setembre 2022.
Les classes es desenvoluparan en horari d’horabaixa, de dilluns a divendres previsiblement de 16.00h a 20.00h.

Per cursar amb aprofitament aquests cursos, es poden sol·licitar beques transport, manutenció, conciliació… Per a més informació: https://soib.es/beques-i-ajuts/

Telèfon i whatsapp: 601 906366  

soibcursos@iesllucmajor.org 

Si vols rebre informació sobre els cursos que organitzam a l’IES Llucmajor, et pots donar d’alta al nostre grup de difusió a whatasapp, accedint al següent enllaç: https://chat.whatsapp.com/BKM75atiNqDK75H3lniAcd