Certificats de Professionalitat

CERTIFICATS DE NIVELL 1

CERTIFICATS DE NIVELL 2

ENAE0111

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables

ENAE0108

Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

IFCT0209


Sistemes Microinformàtics