Equip Directiu
RICARD FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
Director
MARIA TERESA LUNA PROHENS
Cap d'estudis
CATERINA MAS FERRÀ
Cap d'estudis
EVA MARGALIDA BENNASAR ADROVER
Cap d'estudis
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Cap d'estudis FP
JAUME MONREAL GARCIES
Secretari