C.P. en Muntatge i Manteniment d’instal·lacions calorífiques – IMAR0408

Modular

(Nivell 2)

440 h

Lectives

120 h

Empresa

Horabaixa

DL-DV
Enllaços d'interes

A realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions de producció de calor i la seva transmissió per fluids, d’acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i la reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental.

 • Instal·ladors de conduccions de calefacció i aigua calenta sanitària.
 • Mecànics reparadors de calefaccions.
 • Instal·ladors de sistemes d’energia solar tèrmica.
 • Instal·ladors d’energia solar per canonades.
 • Operadors de plantes de ventilació i calefacció.
 • Instal·lador-muntador d’equips de producció de calor.
 • Mantenidor-reparador d’equips de producció de calor.

Cal estar inscrits al SOIB com a demandants d’ocupació. https://soib.es/inscripcio-com-a-demandant/ 

El curs està principalment dirigit a persones desocupades, no obstant es reserven el 30% de les places per a persones ocupades.

Per accedir al curs cal tenir alguna de les següents titulacions

a) Tenir el títol de graduat en educació secundaria obligatòria (ESO) 

b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos 

c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 

d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir, en el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional. 

e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir 

f) Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1) 

g) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà: 

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de formació professional bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional 

h) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys 

i) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat 

Més informació sobre els requisits d’accés: 

https://drive.google.com/file/d/1yOsFq1H1HXOeG9FnT4jnam8B3SRnHJp3/view?usp=sharing 

Els certificats de professionalitat es poden fer modulars i de forma independent. Per exemple, es pot fer el segon mòdul sense haver fet el primer.

Cal tenir en compte no obstant, que el mòdul de pràctiques només es pot realitzar una vegada s’han superat la resta de mòduls. Així mateix el mòdul de pràctiques es pot convalidar en cas què s’hagi treballat al mateix sector d’activitat.

El Calendari es publicarà properament, a partir de setembre 2022.
Les classes es desenvoluparan en horari d’horabaixa, de dilluns a divendres previsiblement de 16.00h a 20.00h.

Per cursar amb aprofitament aquests cursos, es poden sol·licitar beques transport, manutenció, conciliació… Per a més informació: https://soib.es/beques-i-ajuts/

El calendari d’inscripcions ENCARA NO ESTÀ OBERT, s’obrirà al llarg del mes de setembre.
Si voleu rebre la informació sobre les novetats en quant als cursos que feim a l’IES Llucmajor (oferta formativa, calendari de matrícula, vacants…) vos podeu inscriure a les nostres llistes de distribució:

Telèfon i whatsapp: 601 906366  

soibcursos@iesllucmajor.org 

Si vols rebre informació sobre els cursos que organitzam a l’IES Llucmajor, et pots donar d’alta al nostre grup de difusió a whatasapp, accedint al següent enllaç: https://chat.whatsapp.com/BKM75atiNqDK75H3lniAcd