Mòduls

Mòduls del Primer Curs

Electrònica (3h)

Amb aquest mòdul podràs aprendre com funcionen els circuits electrònics i quin són els seus components bàsics. Dissenyaràs una placa de circuit imprès i soldaràs els components damunt ella. Es tracta d'un mòdul support que et donarà els coneixements necessaris per poder fer els mòduls de segon curs (no es pot promocionar de curs sense superar aquest mòdul)

Electrotècnia (6h)

Amb aquest mòdul ..... Es tracta d'un mòdul support que et donarà els coneixements necessaris per poder fer els mòduls de segon curs (no es pot promocionar de curs sense superar aquest mòdul)

Inst. Elèctriques Interiors (9h)

Amb aquest mòdul ....

Automatismes (9h)

Amb aquest mòdul podràs aprendre com funcionen els circuits electrònics i quin són els seus components bàsics. Dissenyaràs una placa de circuit imprès i soldaràs els components damunt ella. Es tracta d'un mòdul support que et donarà els coneixements necessaris per poder fer els mòduls de segon curs (no es pot promocionar de curs sense superar aquest mòdul)

Formació i Orientació Laboral (3h)

Amb aquest mòdul ..... Es tracta d'un mòdul support que et donarà els coneixements necessaris per poder fer els mòduls de segon curs (no es pot promocionar de curs sense superar aquest mòdul)

Mòduls del Segon Curs