FP de Grau Mitjà

CFGM ELE

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)

CFGM IMA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IMA22)

CFGM IMA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Instal·lacions de Producció de Calor (IMA21)

CFGM ADG

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Gestió Administrativa
(ADG21)

CFGM IMP

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Estètica i Bellesa
(IMP21)