CFGM Administració

2

Cursos

1600 h

Lectives

400 h

Empresa

Matins

DL-DV
Veure el vídeo
promocional
Objectius

Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca).

Haver aprovat 2n BUP.

Haver aprovat FP Bàsica.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions i parant esment als clients i ciutadans.

Podràs treballar de:

 Auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, documentació i arxiu.

 Gestor de cobraments i pagaments, caixer, auxiliar de banca i institucions financeres.

 Auxiliar administratiu d’asegurances, administració pública, gestió de personal.

 Tresoseria.

  • Els alumnes de Grau Mitjà de Gestió Administrativa seran capaços de realitzar gestions administratives de l’activitat comercial i d’atenció al client, d’efectuar gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l’empresa, controlar els registres comptables i la tresoreria verificant les comunicacions internes o externes i supervisant, classificant, registrant i arxivant la documentació.

El cicle dona accés als següents estudis:

 Un altre cicle formatiu de grau mitjà.

 Cicle de grau superior.

Batxillerat.

Cursos d’especialització profesional.

PRIMER CURS
 
SEGON CURS
 
MòdulsHores setmanalsMòdulsHores setmanals
Comunicació Empresarial i Atenció al Client 5 hOperacions Administratives de Recursos Humans 7 h
Operacions Administratives de Compra Venda 4 hEmpresa a l’Aula8 h
Empresa i Administració 3 hOperacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria 8 h
Tractament Informàtic de la Informació 7 hFormació en centres de treball  400 h/ Tercer trimestre
Tècnica Comptable3 h  
 Formació i Orientació Laboral 3 h  
Anglès5 h  

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…