CFGM Estètica i Bellesa

2

Cursos

1600 h

Lectives

400 h

Empresa

Horabaixa

DL-DV

Vídeo

Promocional
Objectius

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de realitzar maquillatge social; depilar i decolorar el borrissol; aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l’embelliment i cures de les mans, peus i ungles; elaborar ungles artificials; assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals i realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l’àmbit d’una empresa d’imatge personal.

Accés directe:
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de l’Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 Amb una prova d’accés:
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, al menys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Podràs treballar de:

 • Tècnica / tècnic esteticista en centres de bellesa i gabinets d’estètica.
 • Maquillador / maquilladora.
 • Tècnica / tècnic en ungles artificials.
 • Tècnica / tècnic en depilació.
 • Tècnica / tècnic en manicura i pedicura.
 • Recepcionista en empreses estètiques.
 • Demostrador / demostradora d’equips, cosmètics i tècniques estètiques.
 • Agent comercial en empreses de sector.
 • Assessor-venedor / assessora-venedora en perfumeries i drogueries.

Aquest professional exerceix la seva activitat en mitjanes i petites empreses que tenen relació directa amb la imatge personal, particularment en establiments del sector serveis d’estètica i perruqueria i en general en establiments relacionats amb la venda de productes d’imatge personal així com amb la cosmètica.

El cicle dona accés als següents estudis:

 Un altre cicle formatiu de grau mitjà.

 Un cicle de Grau Superior de la mateixa família professional.

Batxillerat.

Cursos d’especialització profesional.

PRIMER CURSSEGON CURS
Tècniques d’higiene facial i corporal (6h/setmanals)Depilació mecànica i decoloració del borrissol (7h/setmanals)
Maquillatge (6h/setmanals)Tècniques d’ungles artificials (4h/setmanals)
Estètica de mans i peus (4h/setmanals)Activitats en cabina d’estètica (7h/setmanals)
Anàlisi estètica (3h/setmanals)Perfumeria i cosmètica natural (5h/setmanals)
Imatge corporal i hàbits saludables (3h/setmanals)Màrqueting i venda en imatge personal (4h/setmanals)
Cosmetologia per Estètica i Bellesa (5h/setmanals)Empresa i iniciativa emprenedora (3h/setmanals)
Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals)Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…