Aules Matèria

El nostre centre compta amb nombroses aules matèria on s’imparteixen les diferents assignatures d’E.S.O. i Batxiller. Comptam amb laboratoris de Física i Química on fer experiments i aules de música on es practica amb instruments.

També comptam amb aules d’informàtica on realitzar diferents projectes i assolir noves competències digitals. Al taller de tecnologia es desenvolupen projectes innovadors i aprenen com funcionen diferents sistemes electrònics.

A l’aula de plàstica trobaràs tot el necessari per realitzar activitats artístiques i desenvolupar la creativitat.

El gimnàs també és un espai important on desenvolupar el cos i les habilitats psicomotores.