Batxillerats

PRIMER CURS
(32 hores)
SEGON CURS
(32 hores)
Matèries generalsHores setmanalsMatèries generalsHores setmanals
Tutoria1 hTutoria1 h
Filosofia3 hHistòria d’Espanya3 h
Llengua catalana i literatura I2.5 hLlengua catalana i literatura II3 h
Llengua castellana i literatura I2.5 hLlengua castellana i literatura II3 h
Àngles I3 hÀngles II3 h
Educació física2 hHistòria de la Filosofia3 h
Matèries de modalitatHores setmanalsMatèries de modalitatHores setmanals
Matemàtiques I4 hMatemàtiques II4 h
Matèries d’opció 
(triau-ne dues)
Hores setmanalsMatèries d’opció
(triau-ne dues)
Hores setmanals
Biologia i Geologia4 hBiologia4 h
Dibuix Tècnic I4 hDibuix Tècnic II4 h
Física i Química4 hFísica4 h
  Química4 h
  Geologia4 h
Matèries específiques
(triau-ne dues)
Hores setmanalsMatèries específiques 
(triau-ne una)
Hores setmanals
Dibuix artístic I3 hFonaments d’administració i gestió4 h
Anatomia aplicada3 hPsicologia4 h
Cultura científica3 hTecnologia industrial II4 h
Tecnologia industrial I3 hTIC II4 h
TIC I3 hCultura audiovisual II4 h
Cultura audiovisual I3 hAlemany II4 h
Alemany I3 hFrancès II4 h
Frànces I3 hTècniques Graficoplàstiques4 h
Religió3 hHistòria de la Música i la Dança4 h
Volum3 hDibuix Artístic II4 h
Llenguatge i pràctica musical3 h  
PRIMER CURS
(32 hores)
SEGON CURS
(32 hores)
Matèries generalsHores setmanalsMatèries generalsHores setmanals
Tutoria1 hTutoria1 h
Filosofia3 hHistòria d’Espanya3 h
Llengua catalana i literatura I2.5 hLlengua catalana i literatura II3 h
Llengua castellana i literatura I2.5 hLlengua castellana i literatura II3 h
Àngles I3 hÀngles II3 h
Educació física2 h  
Matèries de modalitatHores setmanalsMatèries de modalitatHores setmanals
Fonaments de l’art I4 hFonaments de l’art II3 h
Matèries d’opció 
(triau-ne dues)
Hores setmanalsMatèries d’opció
(triau-ne dues)
Hores setmanals
Cultura audiovisual I4 hCultura audiovisual II4 h
Història del món contemporani4 hDisseny4 h
Literatura universal4 hArts escèniques4 h
Matèries específiques
(triau-ne dues)
Hores setmanalsMatèries específiques 
(triau-ne dues)
Hores setmanals
Dibuix artístic I3 hHistòria de la Filosofia4 h
Anatomia aplicada3 hFonaments d’administració i gestió4 h
Cultura científica3 hPsicologia4 h
Tecnologia industrial I3 hTecnologia industrial II4 h
TIC I3 hTIC II4 h
Cultura audiovisual I3 hCultura audiovisual II4 h
Alemany I3 hAlemany II4 h
Frànces I3 hFrancès II4 h
Religió3 hTècniques Graficoplàstiques4 h
Volum3 hHistòria de la Música i la Dança4 h
Llenguatge i pràctica musical3 hDibuix Artístic II4 h
PRIMER CURS
(32 hores)
SEGON CURS
(32 hores)
Matèries generalsHores setmanalsMatèries generalsHores setmanals
Tutoria1 hTutoria1 h
Filosofia3 hHistòria d’Espanya3 h
Llengua catalana i literatura I2.5 hLlengua catalana i literatura II3 h
Llengua castellana i literatura I2.5 hLlengua castellana i literatura II3 h
Àngles I3 hÀngles II3 h
Educació física2 hHistòria de la Filosofia3 h
Matèries de modalitatHores setmanalsMatèries de modalitatHores setmanals
Llatí I (batx. humanístic)4 hLlatí II (batx. humanístic)4 h
Matemàtiques aplicades a les CCSS I (batx. social)4 hMatemàtiques aplicades a les CCSS II (batx. social)4 h
Matèries d’opció 
(triau-ne dues)
Hores setmanalsMatèries d’opció
(triau-ne dues)
Hores setmanals
Grec I4 hGrec II4 h
Economia4 hEconomia de l’Empresa4 h
Història del Món Contemporani4 hHistòria de l’Art4 h
Literatura Universal4 hGeografia 
Matèries específiques
(triau-ne dues)
Hores setmanalsMatèries específiques 
(triau-ne una)
Hores setmanals
Dibuix artístic I3 hFonaments d’administració i gestió4 h
Anatomia aplicada3 hPsicologia4 h
Cultura científica3 hTecnologia industrial II4 h
Tecnologia industrial I3 hTIC II4 h
TIC I3 hCultura audiovisual II4 h
Cultura audiovisual I3 hAlemany II4 h
Alemany I3 hFrancès II4 h
Frànces I3 hTècniques Graficoplàstiques4 h
Religió3 hHistòria de la Música i la Dança4 h
Volum3 hDibuix Artístic II4 h
Llenguatge i pràctica musical3 h