FPB Perruqueria i Estètica

2

Cursos

1760 h

Lectives

240 h

Empresa

Matins

DL-DV
Veure el vídeo
promocional
Què es la Formació Professional Bàsica?

Has acabat segon de l’ESO i has perdut la motivació per a continuar estudiant. T’agradaria aprendre un ofici però vols rebre una formació molt pràctica, que se centri en ensenyar-te les habilitats professionals que t’interessen.

El principal objectiu de la FP bàsica és ajudar-te al fet que no abandonis la teva formació i reorientar-la cap a objectius que vagin més amb tu. La falta d’estudis és una de les causes per les quals molts joves es troben en l’atur. Si t’especialitzes en un camp professional, tens més possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Quan finalitzis, tindràs una titulació i, si li has enxampat el gust als estudis, res impedirà que els continuïs cap a una titulació superior.

És a dir, l’FP bàsica no és per a mals estudiants, sinó per a joves que volen seguir un camí professional amb la possibilitat sempre de continuar avançant si ho desitgen.

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

  • Tenir compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
  • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
  • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.
PRIMER CURS
 
SEGON CURS
 
MòdulsHores setmanalsMòdulsHores setmanals
Canvi de color del cabell5 hAtencions estètiques bàsiques d’ungles5 h
Rentat i canvis de forma del cabell6 hMaquillatge7 h
Depilació mecànica i decoloració del borrissol superflu4 hAtenció al client3 h
Preparació de l’entorn professional3 hComunicació i societat II8 h
Comunicació i societat I6 hCiències aplicades II6 h
Ciències aplicades I4 hTutoria1 h
Tutoria1 hFormació en centres de treball 240 h/ Tercer trimestre

La superació d’un Cicle de Formació Bàsica permet l’obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de Tècnic Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà així com també l’obtenció del graduat en ESO si es realitza la prova final o revàlida de la ESO.

Aquest professional exerceix generalment la seva activitat per compte d’altri en perruqueries i salons de bellesa, així com en sales de perruqueria i/o estètica, gimnasos o centres de bellesa d’hotels, residències de persones majors, hospitals i balnearis, supervisat pels tècnics responsables. També pot realitzar de forma autònoma serveis bàsics de perruqueria, manicura i pedicura, depilació i maquillatge.

 • Podràs treballar de:
  • Auxiliar de perruqueria.
  • Ajudant de manicura i pedicura.
  • Ajudant de maquillatge.
  • Auxiliar de depilació.

Un cicle formatiu de grau mitjà.

Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de la família professional d’Imatge Personal, Hostaleria i Turisme i Indústries Alimentàries

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…