SOL·LICITUD PLAÇA I MATRÍCULA CURS 2020/21

AQUESTA INFORMACIÓ S’ANIRÀ ACTUALITZANT.

Darrera actualització:  13 de maig de 2020

Dades de consulta:  BOIB del 12 de maig de 2020.

desc_CALENDARIS_20_21_CAT.GIF

Els alumnes del nostre centre que continuen estudis al nostre centre, només han de fer la tria d’optatives si encara no l’han feta, i la matrícula el dia i en la forma que indicarem (penjarem instruccions més endavant).  De moment sols han d’actualitzar les dades personals si no ho han fet encara.

******* ESO *******

Adscripció 1r ESO:   alumnes que vénen de les escoles Rei Jaume III i Sa Marina, de Llucmajor, i Pare Bartomeu Pou, d’Algaida.

 • És un procés intern entre escoles i institut, els pares sols heu de fer la tria d’optatives si no l’heu fet encara.  Informau-vos al vostre centre de primària.
 • Publicació provisional d’admesos:  3 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Reclamacions:  del 4 al 8 de juny, al centre (tràmit telemàtic).
 • Publicació definitiva d’admesos:  11 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Matrícula 14 al 24 de juliol  (penjarem instruccions).

 

Admissió ESO:  alumnes que vénen d’altres centres i que volen fer algun curs d’ESO (1r a 4t).

 • Sol·licituds de plaça (tràmit telemàtic):  1 al 12 de juny.
 • Publicació provisional d’admesos:  30 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Reclamacions:  del 1 al 3 de juliol, al centre (tràmit telemàtic).
 • Publicació definitiva d’admesos:  13 de juliol, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Matrícula 14 al 24 de juliol  (penjarem instruccions).

******* BATXILLERAT *******

Adscripció 1r BAT:  alumnes de l’IES Llucmajor que continuen al nostre centre.

 • Els alumnes sols han de fer la tria d’optatives (vegeu a la nostra web).
 • Publicació provisional d’admesos:  3 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Reclamacions:  del 4 al 8 de juny, al centre (tràmit telemàtic).
 • Publicació definitiva d’admesos:  11 de juny, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Matrícula JULIOL:  27 al 29 de juliol  (penjarem instruccions).
 • Matrícula SETEMBRE:  9 i 10 setembre (penjarem instruccions)

Admissió BAT:  alumnes de Ntra Senyora de Gràcia, Sant Bonaventura o altres centres diferents de IES Llucmajor, que vulguin cursar batxilleral al nostre centre.  Han de fer la tria d’optatives i, a més, heu de fer la…

 • Sol·licitud de plaça (tràmit telemàtic):  24 de juny al 3 de juliol (encara que tingueu matèries pendents per al setembre, s’ha de sol·licitar plaça!!)
 • Publicació provisional d’admesos JULIOL i SETEMBRE:  16 de juliol, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Reclamacions:  del 17 al 21 de juliol, al centre (tràmit telemàtic).
 • Publicació definitiva d’admesos JULIOL:  23 de juliol, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Matrícula 27 al 29 de juliol  (penjarem instruccions).

Convocatòria SETEMBRE:  la reserva de plaça s’ha de fer al juny!!

 • Publicació definitiva d’admesos SETEMBRE:  9 de setembre, a la web del centre i al tauló d’anuncis.
 • Matrícula SETEMBRE:  9 i 10 setembre (penjarem instruccions)

******* FORMACIÓ PROFESSIONAL *******

Alumnes de formació professional del nostre centre que continuen estudis (alumnes que promocionen a 2n curs de FP o que repetiran alguns mòduls del primer curs), només han de fer la matrícula que serà els dies 23,24 i 25 de setembre.

Nou alumnat de formació professional (FPB, GM i GS): El calendari del procés d’admissió és el següent:

 • Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic): Del 17 d’agost al 7 de setembre
 • Publicació provisional d’admesos: 15 setembre
 • Reclamacions, rectificacions i revisions:  15,16 i 17 de setembre
 • Publicació definitiva: 23 de setembre
 • Matrícula als cicles formatius: 23,24 i 25 de setembre
 • Inici de curs: 29 de setembre