Beques Alumnat NESE Curs 23/24

Benvolgudes famílies,

El passat 26 d’abril es va publicar la Resolució per la qual es convoquen ajudes per alumnes amb NESE pel curs 2023-24.

La data de presentació de sol·licituds és del 8 de maig al 20 de setembre.

Trametem, els enllaços relacionats següents:
-Publicació de la convocatòria en el BOE.
Pàgina web de beques d’Educació per alumnat amb NESE del Ministeri

i adjuntam un full d’aclariments per a la tramitació de les sol·licituds:  FAMILIA Aclariments beca nese 2023_24 .docx

Respecte al curs anterior no hi ha canvis. Només la novetat del subsidi per a despeses addicionals de caràcter general, de 400€, per a tots el sol·licitants que acreditin necessitat específica de suport educatiu, d’acord amb els requisits establerts en la convocatòria.

L’equip directiu.