Beques d’èxit estudiants d’FP

Fins dia 15 de gener els estudiants d’FP que abans d’inicar els estudis estassin inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB poden sol·licitar una beca d’èxit del SOIB per cursar els estudis de Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior.

A continuació s’anota un resum de les beques, per a informació més completa cal consultar la web del SOIB.

 

Tipus de beca Destinataris*

(veure el detall a l’enllaç)

Requisits*

(veure a l’enllaç els requisits més detallats)

Termini de sol·licitud Quantia Més informació i documents sol·licitud
Beques FP i ESPA Desocupats de 18 a 29 anys Estar matriculat a FP i cursar els estudis amb aprofitarment.  

Estar inscrit al SOIB com a aturat i al fitxer de Garantia juvenil. 

No haver estat matriculat a estudis reglats durant el curs 21/22, excepte l’alumnat de 2n que va rebre beca el curs 21/22.  

Fins dia 15/01/2023 3.834 euros per curs https://soib.es/soib-jove-beques-dexit-fp/ 
Desocupats de 30 anys o més   https://soib.es/beques-majors-de-30-anys-fp/