Consell Escolar 2022-23

El Consell escolar ha estat renovat recentment.  Més avall en teniu els detalls.  La composició actual del Consell Escolar és:

 • Ricard Fernández, director del centre, com a president,
 • Jaume Monreal, secretari del centre, com a secretari,
 • Maria Teresa Luna, cap d’estudis del centre,
 • Juanjo Marín, representant del professorat,
 • Maria Teresa Ramis, representant del professorat,
 • VACANT (representant del professorat,
 • Antoni Server, representant del professorat,
 • Edu Torres, representant del professorat,
 • Bàrbara Verdera, representant del professorat,
 • Joana Maria Bennàsser, representant dels pares i mares,
 • Agustina Salvà, representant dels pares i mares,
 • Marina Font, representant del l’alumnat,
 • Neus Gaià, representant del l’alumnat,
 • Pau Horrach, representant del l’alumnat,
 • VACANT, representant del personal de serveis
 • Guillem Crespí, respresentant de l’APIMA,
 • Francisca Lascolas, representant de l’Ajuntament de Llucmajor,
 • Maria Antònia Reinés, representant de l’Ajuntament d’Algaida.

 

 

ELECCIONS DARRERES:  CURS 22/23

La JUNTA ELECTORAL s’ha reunit el dia 30 de novembre de 2022, i ha proclamat membres electes del Consell Escolar de l’IES LLUCMAJOR per als propers 4 anys als candidats següents:

Representant dels pares i mares:

 • Maria Agustina Salvà Clar, candidata a representar dels pares i mares

Representants dels professors:

 • Antoni Server Manresa, candidat a representar els professors,
 • Juan José Marín González, candidat a representar els professors,
 • Maria Teresa Ramis Capó, candidata a representar els professors,

Representants dels alumnes:

 • Marina Font Martí, de 1r de batxillerat, candidata a representar els alumnes,
 • Pau Horrach San Martín, candidat a representar els alumnes.

Representant del personal no docent:  no s’hi va presentar ningú.