Informació sobre les noves mesures preventives en relació a la COVID-19

La Direcció General de Planificació ens ha fet arribar la següent informació en relació a l’actuació davant sospita o confirmació de casos de COVID-19:

“L’alumnat, professorat o altre personal que presenti símptomes respiratoris
compatibles amb COVID-19 (vegeu l’escrit de dia 5 de gener), independentment
del seu estat de vacunació, no ha d’acudir al centre educatiu fins que tingui el
resultat d’una prova diagnòstica, o en cas que no hagi estat possible realitzar-la,
fins que finalitzi el període d’aïllament mínim de 7 dies i sempre que hagin
transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic.
Després del període d’aïllament i fins als 10 dies posteriors a l’inici de l’aparició de
símptomes o a la data de diagnòstic en els casos asimptomàtics, les persones
positives hauran d’extremar les precaucions, reduir tot el possible les interaccions
socials, hauran de fer ús de forma constant de la mascareta, d’acord amb la
legislació vigent. Cal evitar especialment el contacte amb persones vulnerables.

En situacions en què la Comunitat Autònoma no pugui garantir la confirmació a
temps per PDIA, es consideraran com a confirmats els casos que donin positius en
un autotest.”

Per altra banda també ens informen que:

“S’ha actualitzat la relació de símptomes compatibles amb la COVID-19 en
funció de les noves variants, que són: fatiga, irritació de gola, mal de cap,
molèsties musculars, secreció nasal, esternuts, lumbàlgia, suors nocturns,
nàusees, pèrdua de cabell, conjuntivitis, tos, febre i lleugera pèrdua de
l’olfacte i el gust.”

Amb aquesta simptomatologia no es pot acudir al centre i us heu de posar en contacte amb el vostre centre de salut.

 

Gràcies per la vostra col·laboració.