Inici de curs Formació Professional

Els alumnes que heu de fer un primer curs de FP estau sotmesos al procés d’admissió.

Dia 6 podreu recollir les notes a les 10:00 hores al vestíbul de l’edifici A.   Inici del període de reclamacions (48h).

dia 9 de setembre:  Inici del període de matrícula per als alumnes que ja cursen FP a l’IES Llucmajor.

Dia 10 de setembre, a les 11:00 hores, resolució de les reclamacions de FP (les que s’hagin presentat) i, si escau, lliurament del nou certificat de qualificacions.  Matrícula per al curs vinent.

Dia 23 de setembre:  Inici de les activitats lectives, de 8 a 14 hores.