Llibres 2n ESO – tots els llibres

Tornar al llistat de llibres de text

Matèria Títol ISBN Autor/s Editorial Tipus Observacions
  LLibres 2n d’ESO, grup ordinari. Al final hi ha els llibres del grup PMAR.       Altres  
Anglès SPECTRUM 2. Student’s book 9780194852210   Oxford Llibre de text NO el compreu si heu de fer PMAR
Fisica i Quimica Fisica i Quimica, Saber Fer 9788468093970   Santillana Llibre de text  
Geografia i Història GIH 2 (GEOGRAFIA I HISTÒRIA ESO) BALEARS 9788468236797   Vicens Vives Llibre de text  
Llengua i Literatura Castellana Lengua castellana y literatura 2 9788421860946   Casals Llibre de text  
Llengua i Literatura Castellana Llibres de lectura en castellà       Llibre de lectura Es deixaran en préstec a través de la plataforma LEGILAND CLUB. Ja està pagat amb la matrícula.
Llengua i Literatura Catalana Dossier. LLENGUA CATALANA 2. Projecte Dolors Monserdà. 9788448951542   Barcanova Llibre de text Inclou la llicència al llibre digital.
Llengua i Literatura Catalana Llibres de lectura en català       Llibre de lectura Es deixaran en préstec a través de la plataforma LEGILAND CLUB. Ja està pagat amb la matrícula.
Matemàtiques Matemàtiques 2. Illes Balears 9788469815502   Anaya Llibre de text  
Alemany Klasse! A.1 9783126071192   Klett Llibre de text Aquest llibres s’usarà també a 3r d’ESO, guardau-lo en haver acabat el curs.
Alemany Klasse! A.1 9783126071208   Klett Quadern/llibre activitats Aquest llibre s’usarà també a 3r d’ESO. Guardau-lo en haver acabat el curs.
Francès Club Parachute 1 livre élève 9788490493960 M.Butzbach i a.Santillana Santillana Llibre de text  
Francès Club Parachute 1 cahier d’exercices 9788490493977 M.Butzbach i a.Santillana Santillana Quadern/llibre activitats  
Música Música d’Aprop ESO-B 9788448615857 M. Cano, J. Martínez, J.M. Mayol McGraw Hill Llibre de text LLIBRE NOU. El centre proporcionarà, de franc, els quaderns de treball
Tecnologia I Material Classroom – No hi ha llibre de text       Materials elaborats pel centre  
Educació Plàstica i Visual Material Classroom – No hi ha llibre de text       Materials elaborats pel centre  
Valors ètics Material Classroom – No hi ha llibre de text       Materials elaborats pel centre  
Religió Catòlica Material del departament       Materials elaborats pel centre  
Educació Física Material del departament       Materials elaborats pel centre  
  LLIBRES 2N ESO – PMAR (només aquests que vénen a continuació)          
Matèria Títol ISBN Autor/s Editorial Tipus Observacions
ÀMBIT CIENTÍFIC 2 ESO PMAR (ciències de la naturalesa) 2SEC FÍSICA I QUÍMICA AVANÇA, PROJECTE SABER FER ED 15 9788490475492   Santillana Llibre de text 2N ESO PMAR
ÀMBIT CIENTÍFIC 2 ESO PMAR (matemàtiques) 2SEC MATEMÀTIQUES AVANÇA, PROJECTE SABER FER ED 15 9788490477052   Santillana Llibre de text 2N ESO PMAR
Lengua Castellana 2n PMAR Lengua y Literatura Castellana 1 9788468242903   Vicens Vives Llibre de text 2n ESO PMAR
Llengua i Literatura Catalana 2 ESO PMAR Llengua i Literatura 2D. Llengua i literatura ILLES BALEARS 9788468239613   Vicens Vives Llibre de text 2N ESO PMAR
Anglès PMAR Dossier en paper       Materials elaborats pel centre Podreu adqurir el dossier al centre a principi de curs