Llibres 3r ESO PMAR

Tornar al llistat de llibres de text

  A continuació teniu ELS LLIBRES DE 3R PMAR          
Matèria Títol ISBN Autor/s Editorial Tipus Observacions
ÀMBIT CIENTÍFIC 3 ESO PMAR (matemàtiques) 3SEC MATEMÀTIQUES AVANÇA, PROJECTE SABER FER ED 15 9788490476529   Santillana Llibre de text 3r ESO PMAR
ÀMBIT CIENTÍFIC 3 ESO PMAR (Ciències de la Naturalesa) 3SEC BIOLOGIA I GEOLOGIA AVANÇA, PROJECTE SABER FER ED 15 9788490472118   Santillana Llibre de text 3r ESO PMAR
ÀMBIT CIENTÍFIC 3 ESO PMAR (Física i Química) 2SEC FÍSICA I QUÍMICA AVANÇA, PROJECTE SABER FER ED 15 9788490475492   Santillana Llibre de text 3r ESO PMAR, és el mateix llibre que 2n PMAR, potser ja el teniu
AMBIT SOCIOLINGÜÍTIC 3 ESO PMARS Geografia Humana 9788468219219   Vicens Vives Llibre de text 3r ESO PMAR
AMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 3 ESO PMAR Geografia Econòmica 9788468251288   Vicens Vives Llibre de text 3r ESO PMAR
Anglès PMAR Dossier en paper       Materials elaborats pel centre El dossier es podrà adquirir al centre a prinicipi de curs.
Català i Castellà PMAR Dossier en paper       Materials elaborats pel centre El dossier es podrà adquirir al centre a prinicipi de curs.