Llibres GM Gestió Administrativa

Tornar al llistat de llibres de text

Matèria Títol ISBN Autor/s Editorial Tipus Observacions
  Relació dels llibres de text del curs 21/22       Altres  
Anglès Office Administration. Grau Mitjà. Student’s Book 9789963510535   Burlington Books Llibre de text 1r curs
Anglès Office Administration. Grau Mitjà. Workbook 9789963510542   Burlington Books Quadern/llibre activitats 1r curs
Tècnica Comptable Tècnica Comptable, en català 9788497328555 José Rey Pombo Paraninfo Llibre de text 1r curs
Comunicació empresarial I atenció al client Comunicació empresarial I atenció al client, en català 9788417899479 María García-Saúco Hijano McMillan Llibre de text 1r curs
Operacions administratives de compravenda Operacions administratives de compravenda 9788417899486 Acebrón Ortega, Hernández Martínez i Meseguer Galán McMillan Llibre de text 1r curs
Formació i orientació laboral Material del departament       Materials elaborats pel centre 1r curs
Tractament Informàtic de la Documentació Apunts del professor (sense llibre)       Materials elaborats pel centre 1r curs
Operacions administratives de recursos humans Operacions administratives de recursos humans 9788428343008   Parainfo Llibre de text 2n curs
Tractament de la Documentació Comptable Tractament de la Documentació Comptable, en català 9788417899974   MacMillan Llibre de text 2n curs
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria Apunts del professor (sense llibre)       Materials elaborats pel centre 2n curs
Empresa a l’Aula Apunts del professor (sense llibre)       Materials elaborats pel centre 2n curs
Formació en Centres de Treball Sense llibre       Altres 2n curs