Matrícula ESO Curs 2024/25

Matrícula d’ESO:  fins el 5 de juliol.  Ara es paga només la matrícula i l’assegurança escolar (38€).  Les famílies nombroses de tipus general tenen un descompte de 15€ (ingrés de 23€) i les famílies nombroses especials tenen un descompte de 38€ i no han de fer ingrés. És imprescindible enviar el títol de família nombrosa al correu matricula@iesllucmajor.org.

 • Adscrits 1r ESO (procedents dels CEIPs Pare Bartomeu Pou, Rei Jaume III i Sa Marina)
  • Heu d’ingressar la quantia de 38 € (o 23€ per les famílies nombroses o monoparentals de caràcter general i sense ingrés per les famílies nombroses o monoparentals de caràcter especial) al següent enllaç de pagament (targeta de crèdit)
  • Enviau la documentació al correu matricula@iesllucmajor.org si no ho heu fet encara.
  • Falta per ingressar, al setembre, l’enrolament del Chromebook, el programa Legiland i les llicències digitals.  La quantia està pendent de la quantia que ens concedeixin en la reutilització de llibres.

 

 • Alumnes d’IES Llucmajor que continuen estudis d’ESO o repeteixen algun curs (1r, 2n, 3r o 4t d’ESO)
  • Heu d’ingressar la quantia de 38€ (o 23€ per les famílies nombroses o monoparentals de caràcter general i sense ingrés per les famílies nombroses o monoparentals de caràcter especial) al següent enllaç de pagament (targeta de crèdit)
  • Si heu canviat alguna dada personal (domicili, telèfon…), ens ho heu de notificar al correu matricula@iesllucmajor.org.
  • Falta per ingressar, al setembre, l’enrolament el programa Legiland i les llicències digitals. La quantia està pendent de la quantia que ens concedeixin en la reutilització de llibres.