Admissió FP curs 22/23

Sol·licitud de plaça de dia 1 a dia 30 de juny: procés d’admissió als estudis d’FP.  Els tràmits s’han de fer online a http://fp.caib.es/  dins el calendari establert.

El procés d’admissió és per alumnes de primer curs.

L’alumnat que accedeix al segon curs dels ensenyaments de formació professional i l’alumnat que ha de repetir algun mòdul, podran formalitzar la matrícula directament a la secretaria del IES Llucmajor. Es publicaran les dates per la formalització de la matrícula que serà dins el mes de juliol.

Han de tornar a participar en aquest procés d’admissió les persones que han de repetir curs, és a dir, aquells que no promocionen a segon curs. També han de participar del procés d’admissió en el cas que els mòduls suspesos superen el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats.

Pots consultar tota la informació sobre el procés a la guia explicativa.

CALENDARI:

Tràmit ordinari:
– Presentació de sol·licituds – preinscripcions: de l’1 al 30 de juny.
– Publicació de les llistes: a partir de l’11 de juliol.
– Matricula: del 20 al 22 de juliol.

Tràmit 2a fase:
– Presentació de sol·licituds preinscripcions: de l’1 al 7 de setembre.
– Publicació de les llistes: a partir del 14 de setembre.
– Matricula: dies 22 i 23 de setembre.

GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Sol·licitud feta mitjançant sistema autenticat (usuari Gestib, sistema CLAVE o certificat digital): Si heu de presentar documentació justificativa que el centre no pugui consultar telemàticament, la persona interessada ha d’imprimir el justificant de la sol·licitud d’admissió i juntament amb la documentació, l’ha de presentar escannejats (o fotografia nítida) a l’adreça electrònica secretariaies@iesllucmajor.org (opció preferent), o també podeu fer-ho presencialment al centre.

Sol·licitud feta mitjançant sistema anònim:

El sol·licitant ha d’acudir al centre educatiu sol·licitat en primera opció per validar la seva sol·licitud telemàtica.

La persona interessada ha d’imprimir el justificant de la sol·licitud d’admissió i juntament amb la documentació justificativa i fotocòpies de DNI de l’alumne i pares si és menor d’edat, s’han de presentar escannejats (o fotografia nítida) a l’adreça electrònica secretariaies@iesllucmajor.org (opció preferent), o també podeu fer-ho presencialment al centre.

 

OFERTA EDUCATIVA

Si t’interessa cursar estudis d’FP al nostre centre, consulta la nostra oferta formativa pel curs 22/23.

Així mateix al següent enllaç trobaràs la informació de tota l’oferta formativa d’FP a les Illes Balears.

 

BEQUES I AJUTS

Beques del SOIB

T’aconsellam que abans de formalitzar la matrícula a FP, consultis les bases de les beques del SOIB per tal d’assegurar-te que, en cas de complir els requisits, has fet els tràmits previs obligatoris per a poder ser beneficiari de les beques (per ex. inscriure’t com a demandant d’ocupació). Consulta les bases pel curs 21/22.

Beques del Ministeri

Consultau  les bases de les beques del Ministeri d’Educació. pel curs 21/22