Obert el tràmit d’admissió a Formació Professional curs 2021-22

El tràmit d’admissió a Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau superior romandrà obert del 1 al 30 de juny.

El procés d’admissió és per alumnes de primer curs.

L’alumnat que accedeix al segon curs dels ensenyaments de formació professional i l’alumnat que ha de repetir algun mòdul, podran formalitzar la matrícula directament a la secretaria del IES Llucmajor. Es publicaran les dates per la formalització de la matrícula que serà dins el mes de juliol.

Han de tornar a participar en aquest procés d’admissió les persones que han de repetir curs, és a dir, aquells que no promocionen a segon curs. També han de participar del procés d’admissió en el cas que els mòduls suspesos superen el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats.

GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Sol·licitud feta mitjançant sistema autenticat (usuari Gestib, sistema CLAVE o certificat digital): El centre educatiu destinatari de la sol·licitud només ha de recuperar el tràmit. Si s’ha d’aportar documentació justificativa que el GESTIB no pot consultar telemàticament, la persona interessada ha d’imprimir el justificant de la sol·licitud d’admissió i juntament amb la documentació, l’ha de presentar escannejats (o fotografia nítida) mitjançant l’adreça electrònica secretariaies@iesllucmajor.org. Si per algun motiu necessitau acudir al centre, heu de demanar cita prèvia.

Sol·licitud feta mitjançant sistema anònim: l’usuari ha d’acudir al centre educatiu sol·licitat en primera opció per validar la seva sol·licitud telemàtica.
Així, ha de sol·licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió telemàtica i la documentació. També pot trametre la sol·licitud i la documentació adient (fotocòpia DNI alumne i la documentació corresponent) al correu electrònic secretariaies@iesllucmajor.org si el nostre centre és el centre sol·licitat en primera opció.
El centre docent que rep presencialment la sol·licitud d’admissió ha de comprovar amb la persona sol·licitant que està ben emplenada i que hi adjunta tota la documentació que s’hi indica.

Accés al tràmit d’admissió a FP presencial i Dual pàgina de la Direcció General de Formació Professional.