Optativitat IES Llucmajor

En el següent enllaç podreu accedir al site on s’explica l’opcionalitat a l’IES Llucmajor a ESO i Batxillerat per al curs 22/23:

https://sites.google.com/iesllucmajor.org/opcionalitatiesllucmajor/optativitat-ies-llucmajor