Proves d’accés a Grau Mitjà 2022

ACTUALITZACIÓ:

Coses a tenir en compte:

  1. Pensau portar el DNI/NIE per identificar-vos abans de les proves.
  2. Heu de ser molt puntuals
  3. Podeu portar material a segons quines proves (consultau el web d’FP al respecte)

 

Podeu consultar la Llista DEFINITIVA d’admessos AQUÍ.. Ja no es poden preserntar reclamacions.

Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 11 i 12 de maig de 2022.

a) Dia 11 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
b) Dia 12 de maig:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Podeu consultar la informació relativa a aquest procés.

El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:

– Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 28 i 29 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 7 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 11 i 12 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 19 de maig.